* Použitie údajov pri uplatňovaní právnych nárokov: v prípade vymáhania našich právnych nárokov môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, sme povinní tak urobiť.

* Spoločnosti skupine: vaše osobné údaje môžu byť na základe právneho titulu oprávneného záujmu zdieľané s našimi dcérskymi alebo sesterskými spoločnosťami.

* IT administrátor: fungovanie našich stránok a e-shopu pre nás zabezpečuje tretí subjekt (Jan Formánek, IČ: 88665992, Jihlava, Křižíkova 555/13, PSČ 58601)

* Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny (krajina mimo EÚ, resp. mimo Švajčiarska, Nórska a Islandu) alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie


Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

Vaše osobné údaje odovzdávame v nevyhnutnom rozsahu (meno, priezvisko, dodacia adresa, číslo telefónu, prípadne peňažnú sumu, ktorú je potrebné uhradiť) príslušnému dopravcovi, za účelom vybavenia objednávky – doručenia tovaru.

Aktuálne využívame služby dopravcov:
Geis SK s.r.o., IČO: 31 324 428
DHL Parcel Slovensko spol. s.r.o., IČO: 47 927 682

Ak pri nákupe na našich stránkach používate platobné karty, naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame

Vaše osobné údaje bude spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

Následne budeme uvedené údaje spracúvať po dobu, určenú príslušnými právnymi predpismi na úseku daní a účtovníctva (aktuálne po dobu 10 rokov), resp. po dobu nevyhnutnú za účelom uplatňovania právnych nárokov – obrane proti právnym nárokom.

Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.


Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Za účelom bezpečnosti spracúvania osobných údajov sme prijali príslušné technické a organizačné opatrenia v rámci štandardnej i špecificky navrhnutej ochrany osobných údajov. Komunikácia medzi vašimi zariadením a našimi servermi je šifrovaná. Naše servery sa nachádzajú na území Európskej únie, v dôveryhodných dátových centrách.


Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš internetový obchod používať iba ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca.